Straatkompas Utrecht

Zorg

Voor specifieke zorg klik op:

MEDISCHE ZORG

BIJ  LEVENSBEDREIGENDE  SITUATIES

Bij levensbedreigende situaties: bel 112 en vraag om een ambulance. Afdeling Spoedeisende Hulp (EHBO) is bedoeld voor alle mensen met acute klachten, bijvoorbeeld door een ongeluk.

Onder andere de volgende ziekenhuizen hebben een afdeling spoedeisende hulp:

  • UMC • Heidelberglaan 100 • Utrecht • 030 250 91 11 • Bus 11 & 12
  • Diakonessenhuis • Bosboomstraat 1 • Utrecht • 030 256 65 66 • (bus 3 & 4)
  • Antonius Leidsche Rijn • Soestwetering 1 • Utrecht • 088 320 33 00
  • Antonius Nieuwegein • Koekoekslaan 1 • Nieuwegein • 088 320 33 00
  • Medische zorg aan mensen zonder verblijfsvergunning. Je kunt terecht bij STIL. Voor meer informatie zie pagina Hulp Vluchtelingen; EU-Migranten of Ongedocumenteerden.

ZIEKENBOEG

Nieuwegracht 92 • 3512 LX • Utrecht

De afdeling LDO heeft 4 ziekenboeg bedden. De bedden zijn voor zieke daklozen uit Utrecht. Je kunt 7 dagen gebruik maken van

het ziekenboeg bed. Mocht het medisch onverantwoord zijn na 7 dagen op straat te moeten, dan kan het ziekenboeg bed verlengd worden met max. 7 dagen

Aanmelden kan bij Elsbeth van Haaften 06 125 798 18, bij geen contact kan de afdeling gebeld worden 030 230 6036

VOLKSGEZONDHEID  UTRECHT

Postbus 2423 • 3500 GK • Utrecht. • 030 286 35 35

Biedt sociaal medische zorg aan daklozen. De spreekuren zijn bedoeld voor daklozen die geen eigen huisarts hebben.

Inloopspreekuur op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00-12.00 uur in Herstart, Nieuwegracht 92 Utrecht.
Verpleegkundigen of een huisarts zijn tijdens de spreekuren aanwezig.

  • Neem bij situaties die niet kunnen wachten tot een spreekuur, tijdens kantooruren contact op met Volksgezondheid, of een medewerker van de opvang.
  • Na kantooruren kunt u terecht bij de huisartsenpost: 088 130 96 70

De huisartsenpost is bedoeld voor situaties die niet tot de volgende dag kunnen wachten, voor spoedzorg buiten kantoortijden en alleen te bezoeken na telefonische afspraak.

TANDARTS

TANDARTSPRAKTIJK  JOUW  MONDZORG

Meerkoethof 48 • 3582 DA • Utrecht • 030 251 60 66 info@jouwmondzorg.nl

www.jouwmondzorg.nl

Tandheelkundige zorg voor dak- en thuislozen die een basisverzekering hebben: Via vaste hulpverlener kan een afspraak worden gemaakt. Noodhulp bij acute pijnklachten in overleg. Hulpverlening moet mee met afspraak.

TANDARTS

iedereen die aanvullend verzekerd is voor tandartskosten kan zelf een tandarts zoeken. Op www.tandarts.nl is te zien welke tandartsen nog plaats hebben voor nieuwe patiënten.

TANDARTS  SPOEDDIENST  /

TBB BUITEN KANTOORTIJDEN 0900 821 22 30 of 020 3034500

Buiten kantoortijden is er een tandarts die dienst doet voor spoedgevallen. Let op: je moet meestal contant betalen!

PSYCHISCHE ZORG

ALTRECHT CRISISDIENST

24/7 te bereiken via: 030 230 88 50

WIER DE KEI / Fivoor

Keistraat 3 • 3512 HV Utrecht • 030 234 73 33

De Kei kliniek – De Kei biedt intramurale behandeling aan (ex) dak- en thuislozen die langzaam lerend zijn en/of psychiatrische problematiek hebben met problemen op meerdere leefgebieden. Wonen is vaak een groot aandachtspunt.

ACT Wier – Het ACT van Wier geeft intensieve, outreachende behandeling om cliënten met een lichte verstandelijke beperking in hun eigen leefomgeving met continuïteit en flexibiliteit te ondersteunen bij het weer grip krijgen op hun leven. Naast het bieden van gespecialiseerde behandeling van de psychiatrische/ gedragsproblematiek en begeleiding op alle levensgebieden, is onze hulp ook gericht op het zich minder sociaal overbodig, uitgestoten en uitgesloten voelen. Ons ACT team werkt volgens de principes van de bemoeizorg.

GEBIEDSTEAMS GGZ/Altrecht en Lister

Contact en info: info@gebiedsteamggz.nl

In Utrecht stad, Houten, Nieuwegein en IJsselstein, Vianen en Lopik zijn in totaal 11 teams waarin medewerkers van Lister en Altrecht samenwerken. De medewerkers, waaronder ervarings- deskundigen, bieden gespecialiseerde begeleiding en/of behandeling aan mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid die hulp kunnen gebruiken bij wonen, leven en werken.

  • Zorg vanuit een Gebiedsteam wordt vergoed door uw zorg- verzekering. Om aan te melden heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig.

VERSLAVINGSZORG

JELLINEK   VERSLAVINGSZORG / Onderdeel van Arkin GGZ

Locaties Utrecht • 088 505 12 20 (centrale aanmelding Arkin: informatie en aanmelden, alle locaties)

Polikliniek en dagbehandeling • Arthur van Schendelstraat 800, 3511 ML • Utrecht

Sint Antonius ziekenhuis dagklinische zorg en detox • Soestwetering 1 • 3543 AZ • Utrecht

Outreachende Fact teams, methadonverstrekking, Chronische Basis GGZ • Wittevrouwenkade 6 • 3512 CR • Utrecht

www.jellinek.nl

Jellinek biedt hulp en advies aan iedereen met een vraag op het gebied van middelengebruik. We hebben expertise op alle vormen van verslaving. We hebben verschillende behandelingen zoals ambulante hulp, detox, opname in onze klinieken, het FACT outreachend team en Chronische Basis GGZ verslavingszorg. Onze hulp is zowel voor volwassenen als jeugd. Om U aan te melden bij Jellinek heeft u een verwijzing van de huisarts nodig.

SPUITOMRUIL

Spuitomruil is bij De Stek.

Spuiten: omruil gratis, kopen €0,20. Ook verkoop andere attributen. 24 uur per dag.

AFKICKCENTRA

Er zijn veel afkickcentra buiten de regio Utrecht bijvoorbeeld:

LIEVEGOED  ANTROPOSOFISCHE  ZORG

088 3571510

www.lievegoed.nl

Als je verslaafd bent, gaan we samen gedrag en vastzittende patronen veranderen. Zo kunnen we je helpen een nieuw leven op te pakken. Onze behandelingen gaan altijd uit van ontwikkeling. Er zijn verschillende mogelijkheden om te werken aan herstel.

De accenten daarin zijn afhankelijk van de diagnose, hulpvraag en mogelijkheden. Wij geven advies over het te volgen behandeltraject. We kunnen met je werken aan oplossingsgerichte ontwikkeling, aan het accepteren van kwetsbaarheden en het ontdekken van de mogelijkheden die je hebt. Of we werken samen aan het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.

DE HOOP GGZ

078 6111111

www.dehoop.org

De Hoop helpt op een betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen om tot herstel te komen. Goede, professionele zorg met een hoopvol toekomstperspectief, dat is wat waar wij iedere dag voor gaan. Onze missie komt voort uit ons geloof. Door christenen, voor iedereen! De Hoop heeft locaties in Dordrecht, Houten, Amersfoort, Rotterdam, Veenendaal en Vlissingen.

Voor meer informatie over drugs, drugsgebruik en hulpverlening kijk op: