Straatkompas Utrecht

Woonhulp

REGIONALE TOEGANG

Postbus 2423 • 3500 GK Utrecht • 030 286 35 30 regionaletoegang@utrecht.nl

De Regionale Toegang beoordeelt de toegang tot Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang als Centrumgemeente Utrecht. Voordat een aanvraag kan worden ingediend heeft de cliënt contact met een vertegenwoordiger (trajectmanager of behandelaar) van een organisatie waarna er gezamenlijk wordt besproken of een aanvraag bij de RT moet worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Regionale Toegang tussen 12:30 en 16:00 uur. Voor informatie over voorzieningen in Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang in Centrum Gemeente Utrecht zie: https://www.utrecht. nl/zorg-en-onderwijs/hulp-en-ondersteuning-wmo/hulp-bij/hulp-bij- 24-uurs-opvangbeschermd-wonen/

DE TUSSENVOORZIENING CENTRALE AANMELDING

030 233 22 86 (werkdagen tussen 9:30 – 12:30 uur) centraleaanmelding@tussenvoorziening.nl

www. tussenvoorziening.nl (aanmeldformulier & informatie)

LISTER

Hostel Hogelanden • Hogelanden WZ 32 • 3552 AC • Utrecht

(voor langdurig alcohol verslaafden)

Hostel Wittevrouwen • Wittevrouwensingel 88 • 3514 AL • Utrecht

(voor langdurig drugs verslaafden)

De Boerderij • Nieuwe Houtenseweg 55 • 3524 SE • Utrecht

(voor langdurige problematiek)

Lister biedt begeleiding aan mensen met een psychiatrische beperking en/of verslavingsachtergrond. Deze begeleiding kan als onderdeel hebben een tijdelijke woonplek, naast de begeleiding bij vragen en problemen die u in uw dagelijks leven tegenkomt zoals vragen op het gebied van gezondheid, financiën, het huishouden, sociale contacten, dagbesteding of zingeving.

  • Wilt u meer informatie over ons aanbod? Mail dan naar voordeur@lister.nl
  • Of bel naar telefoonnummer 030 236 10 95, op werkdagen tussen 9:00 en 13:00 uur.

Ook biedt Lister woonplekken aan in een aantal hostels verspreid over de stad. Hostels zijn 24-uurs woonvoorzieningen voor langdurig verslaafde dak- en thuisloze mensen. In hostels is het gebruik van drugs of alcohol op de eigen kamer toegestaan.

Om voor een plaats in één van de hostels in aanmerking te komen wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw hulpverlener of behandelaar. Om in een hostel te kunnen wonen moet je:

  • Langdurige verslaafd zijn,
  • Langdurig dak- en thuisloos zijn en
  • Langdurig verblijven in Utrecht.

’T GROENE STICHT

Het gastenverblijf van ’t Groene Sticht biedt vanaf 6 woonplekken voor mensen die deelnemen aan Springplank030. Springplank helpt mensen naar werk, die bij de start geen woning en werk hebben.

  • Voor meer informatie neem contact op met de Tussenvoorziening: 030 234 08 19.

CORPORATIEHOTEL 1 & 2 / de Tussenvoorziening

Blauwkapelseweg 135 • 3572 KE • Utrecht Cremerplein 2 • 3532 BX • Utrecht

www.hetvierdehuis.nl

Onderdak voor alleenstaanden met lichte problematiek en alleenstaande ouders met kind(eren). Voor mensen die geen mogelijkheden hebben om in de particuliere sector te huren of te kort ingeschreven staan bij Woningnet om al een woning te krijgen. Verblijfsduur maximaal 18 maanden. Geen verslaving, psychiatrie of langdurige dakloosheid.

  • Aanmelden via Woningnet/ het Vierde Huis, daarna volgt screening en intake door de Centrale Aanmelding van de Tussenvoorziening 030 233 22 86

EMMAUS

www.emmaus-utrecht.nl

Emmaus in Utrecht vangt mensen uit een probleemsituatie op, met name dak- en thuislozen, en biedt hen de mogelijkheid hun leven weer op te bouwen. De organisatie zamelt tweedehands spullen in, die in de verschillende kringloopwinkels in en rond Utrecht verkocht worden. Emmaus is daardoor financieel onaf- hankelijk. Geld dat overblijft komt ten goede aan diverse projecten in binnen- en buitenland.

Haarzuilens • Eikstraat 14 • 030 677 15 40

Biedt woon- en werkmogelijkheden

Lombok • Makassarstraat 36 • 030 294 28 70

Biedt dagbesteding

Retourshop Overvecht • Gloriantdreef 403 • 030 666 89 30

Biedt woon- en werkmogelijkheden

Parkwijk • Ab Harrewijnstraat 18 • 030 234 28 50

Biedt woon- en dagbesteding mogelijkheden

STICHTING WEGLOOPHUIS UTRECHT

Waterstraat 11 • 3511 BW Utrecht • 030 231 66 27 wegloophuis@wlh.demon.nl

www.wegloophuisutrecht.nl

Wegloophuis Utrecht biedt begeleiding, ondersteuning en onderdak aan mensen met een psychiatrische achtergrond. Het Wegloophuis is een opvanghuis met plaats voor 6 bewoners, met een maximale verblijfsduur van zes maanden. Bewoners die na hun verblijf nog geen vervolghuisvesting hebben gevonden, kunnen (onder bepaalde voorwaarden) terecht in het Vervolghuis. In het Vervolghuis is plaats voor 3 (maximaal 4) mensen. De maximale verblijfsduur is 18 maanden.

  • Aanmelding maximaal drie maanden na vertrek uit psychiatrische kliniek. Uitzondering alleen na overleg. Begeleiding en ondersteuning werkt vraaggericht en gaat uit van de eigen zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de bewoner. Bewoners moeten huur betalen, het huisreglement onderschrijven en zijn gemotiveerd om te willen werken aan hun toekomst.

ADELANTE 1 & 2 / Legers des Heils

1 Royaards van den Hamkade 4 • 3552 CM Utrecht • 030 242 28 09

2 Harpstraat 5 t/m 13 • 3513 XA Utrecht • 030 234 21 26

De sociaal pensions Adelante 1 en Adelante 2 bieden een beschermde woonplek voor 60 dak- en thuislozen met veelal psychiatrische problematiek. Zij zijn vaak uitbehandeld in de psychiatrie maar hebben nog behoefte aan intensieve 24 uurs- begeleiding in een veilige omgeving.

HOSTELS / Leger des Heils

Hostel Leidsche Maan • W.F. Hermansstraat 200 • Utrecht (Leidsche Rijn) • 030 272 12 18

Hostel de Hoek (Domus Plus) • Kögllaan 25 • Utrecht • 030 214 46 91

De hostels zijn 24-uurs woonvoorzieningen voor dak- en thuisloze mensen met verslaving. Er wordt zorg, begeleiding en structuur aangeboden met als doel: ‘herstel van het gewone leven’. Met dit doel voor ogen stel je samen met je persoonlijk begeleider een plan op hoe je daaraan wilt werken.

Binnen De Hoek bieden wij hulp aan deelnemers met een verslaving van alcohol en harddrugs in combinatie met een licht verstandelijke beperking en/of psychische problemen. Op De Hoek wonen zowel mannen als vrouwen, leeftijd 18+. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de trajectcoördinator van de afdeling.

MEE UTRECHT, GOOI EN VECHT

Pallas Athenedreef 10 • 3561 PE Utrecht • 0900 633 63 63 info@mee-ugv.nl

www.mee-ugv.nl

MEE is een organisatie voor iedereen die te maken heeft met het leven met een beperking (verstandelijke beperking, slecht zien, slecht horen, etc.). MEE ondersteunt op alle terreinen van het dagelijks leven (bijvoorbeeld onderwijs, werk, wonen, zorg) naar de wensen en mogelijkheden van de cliënt.

WOONVOORZIENING IBB – ABRONA

Ina Boudier Bakkerlaan 155 • 3582 ZA Utrecht • 088 201 99 11 info@abrona.nl

www.abrona.nl

Abrona is een organisatie voor ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Woonvoorziening IBB, is gelegen in de wijk Sterrenwijk in Utrecht. In totaal wonen er 24 cliënten. Zij hebben eigen kamer en sanitair. Het gaat om ‘individueel wonen met ondersteuning’. Naast de verstandelijke beperking is er sprake van bijkomende problematiek. Er wordt nauw samengewerkt met Volksgezondheid, verslavingszorg, psychiatrie en de gemeente Utrecht.

EXODUS

Exodus Midden Nederland • Waalstraat 91, 3522 SE Utrecht • 030 74 46 60

Exodus biedt verschillende vormen van begeleiding aan mensen die in de gevangenis hebben gezeten. Meestal worden mensen aangemeld terwijl ze vast zitten, maar soms ook wanneer ze al vrij zijn. Exodus heeft geen pasklare oplossingen, maar kan wel met u meedenken:

  • Heeft u een eigen woonplek, dan kan een begeleider regelmatig op bezoek komen
  • Heeft u geen woonplek en gebruikt u geen alcohol of (soft) drugs, dan kan Exodus begeleid wonen aanbieden

Binnen een paar weken na aanmelding kan al duidelijk worden of u door Exodus begeleid kunt worden. Aanmelden kunt u zelf doen, maar u kunt dit ook aan uw reclassering vragen (als u die heeft).

DE HEEM 1 & 2 / Leger des Heils

De Heem Veldwijk • Veldwijk 8 • 3446 HB • Woerden • 0348 43 34 44

Heijcopperkade • Heijcopperkade 2b • 3545 NL • Utrecht • 030 662 83 25

www.legerdesheils.nl/midden-nederland

De Heem is er voor mensen die zich niet staande weten te houden in de maatschappij. De bewoners op De Heem hebben een licht verstandelijke beperking, vaak in combinatie met verslaving en/of psychische problemen. Voor alle bewoners geldt dat zij een lange voorgeschiedenis in de hulpverlening hebben en met meerdere instanties te maken hebben. De Heem is er voor bewoners van18 jaar en ouder, zowel mannen als vrouwen. Men kan vrijwillig worden opgenomen, of verplicht gesteld worden middels de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg. Aanmelden kan door te bellen naar de locatie.