Straatkompas Utrecht

Wonen voor jongeren

STICHTING  SINGELZICHT

Wittevrouwenkade 1 • 3512 CR Utrecht • 030 230 37 60

Singelzicht biedt onderdak en individuele begeleiding aan dak- en thuisloze jongens en meisjes van 17 tot 23 jaar in Utrecht. Singelzicht biedt beschermd wonen en zorg in eigen woonruimte.

Aanmelden kan op: aanmelden@singelzicht.nl of bel 030 230 37 60 en vraag naar André Stobbink. Plaatsing gaat meestal in overleg met de gemeente Utrecht op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

ENKELTJE ZELFSTANDIG – LEGER DES HEILS

Kanaalweg 96 • 3533 HH Utrecht • 030 284 05 60

Enkeltje Zelfstandig is een woon- en trainingscentrum in Utrecht voor jongeren, zonder vaste woon- of verblijfplaats, die uit een problematische thuissituatie komen. In Enkeltje Zelfstandig leren zij vaardigheden waarmee ze in praktisch, maatschappelijk en sociaal opzicht zelfstandig kunnen functioneren. Het einddoel is een zelfstandige plek om te wonen.

Enkeltje Zelfstandig is bedoeld voor jongeren van 17 t/m 25 jaar.