Straatkompas Utrecht

Hulp voor Vrouwen

Voor specifieke hulp klik op:

MOVIERA

088 374 47 44 (lokaal tarief)

Aanpak huiselijk geweld voor aanmelding hulp & advies.

HUIZE AGNES

06 20669236 • info@huizeagnes.nl

www.huizeagnes.nl

Huize Agnes biedt tijdelijke opvang en begeleiding aan ongedocu­menteerde vrouwen en hun kinderen, die in bijzondere en schrijnende omstandigheden verkeren.

Coördinator: 06 – 206 692 36 (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend) Noodnummer: 06 – 127 785 63 (alleen in noodgevallen, niet wanneer je opvang zoekt. Aanmelden voor opvang gaat via het centrale aanmeldloket voor ongedocumenteerden)

VEILIG THUIS

0800 2000

www.veiligthuisutrecht.nl

SLACHTOFFERHULP

0900 0101

www.slachtofferhulp.nl

BELLE, hulp aan sekswerkers

Centraal kantoor de Tussenvoorziening: 030 234 08 19 • 06 53 71 18 79

www.belle-hulpverlening.nl

Belle hulpverlening is er voor iedereen die werkzaam is (geweest) als sekswerker: mannen, vrouwen en transgenders. Belle biedt laagdrempelige en praktische hulpverlening in de stad en de provincie Utrecht. Er is geen indicatie nodig. Bij Belle hulpverlening kun je terecht met al je vragen over bijvoorbeeld veiligheid, het vinden van ander werk, huisvesting, administratie, financiën of schulden, opleidingen, taalcursussen en psychosociale klachten.

Huiskamer Zandpad

Open: dinsdag 16:00 tot 22:00 uur.

Huiskamer Vleutenseweg

Op maandag en donderdag van 12:00 tot 18:00 uur is er een inloophuiskamer op de Vleutenseweg. Daar bieden we ruimte voor een praatje. Ook behandelen we korte hulpvragen. Indien nodig kunnen we je doorverwijzen.