Straatkompas Utrecht

Hulp voor Vluchtelingen

Voor specifieke hulp klik op:

AANMELDLOKET

De Wijkplaats Johan Camphuijsstraat 101 3531 SE Utrecht 06 18742750

Aanmeldloket is er voor ongedocumenteerden mannen, vrouwen en gezinnen die opvang zoeken in Utrecht. Middels een intake wordt bepaald of mensen recht hebben op opvang en welke opvangvorm het beste past.

Het Aanmeldloket voor ongedocumenteerden is open op maandag, dinsdag en vrijdag van 13.00 tot 15.30 uur.

STIL

Laan van Nieuw Guinea 143 • Utrecht • 030 271 34 63

www.stil-utrecht.nl info@stil-utrecht.nl

STIL biedt hulp aan mensen zonder verblijfsvergunning. Tijdens de wekelijkse spreekuren kun je binnenlopen om met één van de medewerkers te praten.

  • Verstrekking van verzorgingsproducten en garantstellingen: Maandag 10:00 – 12:00 uur
  • Medisch spreekuur: woensdag 9:00-11:00 uur.
  • Sociaal-juridisch spreekuur: donderdag 9:30-12:00 uur

    STIL aide les personnes sans permis de séjours en difficultés. Pendant les heures de bureau hebdomadaires, vous pouvez entrer pour parler à l’un des employés.

  • Fourniture de produits de soins et de garanties: lundi de 10h00 à 12h00
  • Consultation médicale: mercredi de 9h à 11h.
  • Consultation socio-juridique: jeudi de 9h30 à 12h00

    STIL tries to support people without residence permit. During the weekly consulting hours you can walk in to talk to one of the employees.

  • Provision of care products and guarantees: Monday 10:00 – 12:00
  • Medical consultation: Wednesday 9:00-11: 00.
  • Social-legal consultation: Thursday 9:30-12: 00

OPVANG WEERDSINGEL / de Tussenvoorziening

Opvang Weerdsingel biedt een veilige plek aan mensen die niet rechtmatig in Nederland verblijven. Het gaat onder andere om uitgeprocedeerde asielzoekers. De bewoners kunnen hier aansterken en tot rust komen en aan hun toekomst werken. De opvang is 24/7 bezet door een team van begeleiders of vrijwilligers. Bewoners vervullen huishoudelijke taken en dienen 16 uur per week actief te zijn in de vorm van dagbesteding o.i.d. Bewoners delen hun kamer en krijgen leefgeld.

De aanmeldingen gaan via het aanmeldloket

DE TOEVLUCHT

www.toevluchtutrecht.nl winteropvangutrecht@gmail.com

De toevlucht biedt een, sobere, opvang aan ongedocumenteerde mannen in Utrecht. Toegang verloopt het centrale aanmeldloket voor ongedocumenteerden

VLUCHTELINGENWERK WEST EN MIDDEN- NEDERLAND

075 617 32 97

www.vluchtelingenwerk.nl/westenmiddennederland

POLITIE  UTRECHT  (VREEMDELINGENDIENST)

0900 8844

www.politie.nl

IND UTRECHT

Bergstraat 58 • 3511 RS Utrecht • 088 043 04 30

BELLE, hulp aan sekswerkers

Centraal kantoor de Tussenvoorziening: 030 234 08 19 • 06 53 71 18 79

www.belle-hulpverlening.nl

Belle hulpverlening is er voor iedereen die werkzaam is (geweest) als sekswerker: mannen, vrouwen en transgenders. Belle biedt laagdrempelige en praktische hulpverlening in de stad en de provincie Utrecht. Er is geen indicatie nodig. Bij Belle hulpverlening kun je terecht met al je vragen over bijvoorbeeld veiligheid, het vinden van ander werk, huisvesting, administratie, financiën of schulden, opleidingen, taalcursussen en psychosociale klachten.