Straatkompas Utrecht

Hulp voor Jongeren

Voor specifieke hulp klik op:

STADSTEAM BACK UP (jongvolwassenen)

Lauwersteeg 2 • 3511 JM Utrecht • 030 7210010 • jongvolwassenen@stadsteambackup.nl

Stadsteam Back UP biedt dak- en thuisloze jongeren perspectief. Als het misgaat, kun je altijd terugvallen op je Back UP en weer opkrabbelen. Dat is precies wat Back UP betekent voor dak- en thuisloze jongeren in Utrecht. Het doel van de hulpverlening is de jongeren (18-27 jaar) met meervoudige, complexe problemen perspectief te geven en in ieder geval te voorkomen dat ze verder afglijden.

  • Telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren.
  • Inloopspreekuur maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 13:00- 14:00 uur.

HOMERUN HUMANITAS DMH – UTRECHT STAD

Centrale aanmelding: 030 600 51 70

www.humanitas-dmh.nl

Direct inzetbare trajectbegeleiding bij LVB en multiproblematiek Met Homerun bieden wij intensieve begeleiding en behandeling aan (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende problemen. Wij ondersteunen hen op alle leefgebieden met als doel stabiliteit te creëren in hun leefsituatie. Wij bieden ondersteuning binnen de domeinen WMO en Forensische Zorg in Utrecht Stad.

YOUKÉ – Crisisopvang de Dijk

Abstederdijk 301 • 3582 BK Utrecht • 030 251 84 34

Voor jongeren tussen 17 en 23, die direct een dak boven hun hoofd nodig hebben. Maar ook begeleid naar zelfstandigheid, bijvoorbeeld als je op kamers gaat wonen.

TIMON

Timon Zorgloket Utrecht • postbus 462 • 3700 AL Zeist • 030 6940070 • 0800 9008 • toegang@timon.nl

Zorg voor gezinnen, kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Informatie en aanmelden via Timon Toegang.

PRETTY WOMAN

030-2361999 (tijdens kantooruren) • info@prettywoman-utrecht.nl

Pretty Woman en Best Man bieden hulpverlening aan jongeren (meisjes en jongens) van 11 tot en met 23 jaar die vragen of problemen ervaren op het gebied van relaties en seksualiteit. Wij bieden individuele hulpverlening, groepshulpverlening, voorlichting voor jongeren en deskundigheidsbevordering aan professionals.

Als jongere kun je bij ons terecht als je:

  • Risico loopt het slachtoffer te worden van een misbruikrelatie.
  • Moeilijkheden of traumatische ervaringen hebt meegemaakt rondom relaties en seksualiteit.
  • In de prostitutie werkt of hebt gewerkt gedwongen door een loverboy of vrijwillig.